Wybierz region

Wybierz miasto

  40 tysi*cy dla prezydenta

  Autor: Jaros3aw Grabarczyk

  2000-06-02, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Dziennik Bałtycki

  Prawie 200 tysi*cy z3otych w formie nagród wyp3acono w maju z budnetu ElblIga pracownikom Urz*du Miasta. Najwi*cej, bo prawie 40 tysi*cy z3otych brutto otrzyma3 prezydent ElblIga Henryk S3onina.

  Prawie 200 tysi*cy z3otych w formie nagród wyp3acono w maju z budnetu ElblIga pracownikom Urz*du Miasta.


  Najwi*cej, bo prawie 40 tysi*cy z3otych brutto otrzyma3 prezydent ElblIga Henryk S3onina. W sk3ad tak wysokiej kwoty wesz3a nagroda za dobre wyniki w pracy i jubileuszówka z okazji 40-lecia pracy.


  - W tych nagrodach nie ma nic sensacyjnego. Ich wyp3at* przewidujI regulaminy wszystkich przedsi*biorstw i instytucji. ZastrzeneE w tej sprawie nie mia3a ten Regionalna Izba Obrachunkowa - mówi Zbigniew Pater, skarbnik miasta.


  - Nagrody przyznano za jako|Ć pracy - powiedzia3 nam Miros3aw Dymczak, rzecznik prasowy prezydenta ElblIga.


  Oprócz S3oniny nagrod* dosta3 takne wiceprezydent ElblIga Marek GliszczyEski (6,5 tysiIca brutto) oraz Czes3awa Piotrowska, etatowy cz3onek ZarzIdu Miasta (4,8 tys. brutto). Premie otrzyma3o 300 spo|ród 320 pracowników zatrudnionych w Urz*dzie Miejskim. Pracownicy otrzymali kwoty do 2,5 tysiIca z3otych.


  - Zdaniem prze3ononych, dwadzie|cia osób, które nie otrzyma3y nagród, po prostu na nie nie zas3uny3o - wyja|nia rzecznik.

  Sonda

  Co powinno zostać wyremontowane?

  • Hala Urania (55%)
  • Stadion Stomilu (45%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.