Wybierz region

Wybierz miasto

  Dealerzy kontra ubezpieczyciele

  Autor: Lech Krysza3owicz

  2000-06-01, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Dziennik Bałtycki

  Kilkunastu w3aŚcieli olsztyEskich salonów samochodowych za3ony3o stowarzyszenie by broniĺ siź przed firmami ubezpieczeniowymi. Zdaniem sprzedawców ubezpieczyciele zaninajI wartoŚĺ napraw samochodów rozbitych w wypadkach.

  Kilkunastu w3aŚcieli olsztyEskich salonów samochodowych za3ony3o stowarzyszenie by broniĺ siź przed firmami ubezpieczeniowymi. Zdaniem sprzedawców ubezpieczyciele zaninajI wartoŚĺ napraw samochodów rozbitych w wypadkach.


  - Mamy problemy z firmami ubezpieczeniowymi, a g3ównie z PZU i z WartI - mówi Alfred Stefanowicz, dealer Nissana i Suzuki. - Ubezpieczyciele namawiajI klientów do odbioru odszkodowaE wyliczonych wed3ug ich cenników. SI one o jednI trzeciI taEsze nin nasze, gdyn uwzglźdniajI hurtowe ceny czźŚci zamiennych, bez VAT-u oraz zaninajI cenź roboczogodziny. NieŚwiadomi klienci odbierajI pieniIdze, przychodzI do nas i dowiadujI siź, ne za takI sumź nie naprawiI u nas auta.


  - Rozliczenie kosztorysowe to tylko jedna z form likwidacji szkody - wyjaŚnia Janusz Micha3owski, dyrektor I oddzia3u PZU SA w Olsztynie. - Nikogo nie zmuszamy do korzystania z niej. JeŚli klient wziI3 odszkodowanie oznacza to, ne szkoda zosta3a naprawiona i nasza odpowiedzialnoŚĺ siź koEczy. O tym, gdzie auto zostanie naprawione, decyduje klient.


  Dealerzy uwanajI, ne zaninanie kosztów zmusza w3aŚcicieli aut do szukania tanich warsztatów. Czźsto znajdujI siź tam czźŚci niewiadomego pochodzenia. Niektóre pracujI na czarno. Zdaniem dealerów firmy ubezpieczeniowe spychajI klientów i warsztaty do szarej strefy.


  - Jeneli klient korzysta z szarej strefy, robi to na swojI odpowiedzialnoŚĺ - dodaje dyrektor Micha3owski.


  Cz3onkowie stowarzyszenia zamierzajI wymusiĺ na firmach ubezpieczeniowych rzetelne rozliczanie kosztów napraw oraz uŚwiadamiaĺ klientom ich prawa w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi.v
  - To nieprawda, ne zawynamy stawki. WynikajI one z kosztów uruchmienia i utrzymania nowoczesnych stacji wyposanonych w komputerowy sprzźt - t3umaczy Alfred Stefanowicz.

  Sonda

  Co powinno zostać wyremontowane?

  • Hala Urania (55%)
  • Stadion Stomilu (45%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.