Wybierz region

Wybierz miasto

  ElblIg. Ponar w najwiźkszej stolarni

  Autor: Ingrid Hintz

  2000-06-20, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Dziennik Bałtycki

  Piźĺ milionów z3otych wynoszI starty po ponarze najwiźkszej stolarni w ElblIgu. Akcja gaszenia trwa3a ca3y dzieE. Wczoraj przed po3udniem wybuch3 ponar w jednej z hal zak3adu Stolp3yt przy ulicy Ýu3awskiej.

  Piźĺ milionów z3otych wynoszI starty po ponarze najwiźkszej stolarni w ElblIgu. Akcja gaszenia trwa3a ca3y dzieE.


  Wczoraj przed po3udniem wybuch3 ponar w jednej z hal zak3adu Stolp3yt przy ulicy Ýu3awskiej. OgieE zaprószyli prawdopodobnie robotnicy, którzy spawali konstrukcjź dachu.


  - Wystarczy3o, ne jedna iskra przedosta3a siź z dachu do magazynu oklein czy p3yt wiórowych i pojawi3 siź ogieE - mówi starszy kapitan Tomasz |winiarski, zastźpca komendanta miejskiego strany ponarnej w ElblIgu.- RzeczywistI przyczynź ponaru ustali dochodzenie policji.


  Ponar wybuch3 przed godzinI 10 rano. WiźkszoŚĺ robotników by3a poza halI.
  - P3omienie pojawi3y siź nagle na dachu - opowiada jedna z pracownic Stolp3ytu. - RzuciliŚmy siź do gaŚnic, ale ogieE by3 jun wszździe. Stranacy nie znale*li nikogo w Środku. Wszystkim uda3o siź chyba uciec.


  Ponar gasi3y wszystkie elblIskie jednostki strany ponarnej, no3nierze i pracownicy zak3adu. Osoby ratujIce zak3ad mia3y jednak problemy z wodI.


  - Wodź dowoziliŚmy beczkowozami, bo ciŚnienie w wodociIgu by3o zbyt niskie - mówi kapitan Ryszard Baran, rzecznik prasowy elblIskich stranaków.


  Pogotowie wodociIgowe próbowa3o w3Iczyĺ dodatkowe zasilanie miejskiej sieci, aby zwiźkszyĺ ciŚnienie. Nawet to jednak nie pomog3o. Rury w hydrantach by3y zbyt wIskie.
  Oko3o godziny 15 stranakom uda3o siź ugasiĺ *ród3o ognia. Dogaszanie ponaru trwa3o jeszcze kilka godzin.


  - Trzeba wszystko dok3adnie wygasiĺ, bo takie p3yty mogI od ma3ej iskry znowu zajIĺ siź ogniem - t3umaczy3 starszy kapitan Krzysztof Grygo, dowodzIcy akcjI.


  Wstźpnie straty po ponarze wyceniono na 5 milionów z3otych. Zak3ad Stolp3ytu by3 ubezpieczony.

  Sonda

  Co powinno zostać wyremontowane?

  • Hala Urania (55%)
  • Stadion Stomilu (45%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.