Wybierz region

Wybierz miasto

  Lasy pod kluczem

  Autor: Cezary Stankiewicz

  2000-05-11, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Dziennik Bałtycki

  LeĘnicy zakazali wczoraj wst´pu do lasów w okolicach Nidzicy i Braniewa. Przedwczoraj taki zakaz wprowadzi*o szeĘç innych nadleĘnictw. Powód? Utrzymujŕca si´ od tygodni susza.

  LeĘnicy zakazali wczoraj wst´pu do lasów w okolicach Nidzicy i Braniewa. Przedwczoraj taki zakaz wprowadzi*o szeĘç innych nadleĘnictw. Powód? Utrzymujŕca si´ od tygodni susza.
  Przez pi´ç kolejnych dni wilgotnoĘç Ęció*ki spada*a w tych rejonach poni*ej 10 procent. LeĘnicy nie ukrywajŕ, *e jeĘli nie spadnie deszcz, zakazy zostanŕ wprowadzone w kolejnych nadleĘnictwach.
  Codziennie w regionie p*onŕ lasy. Przedwczoraj sp*on´*o 2,5 ha m*odnika ko*o Nidzicy. LeĘnicy przypuszczajŕ, *e by*o to podpalenie. Wczoraj po po*udniu wybuch* groęny po*ar w okolicach miejscowoĘci Marksoby niedaleko Szczytna. Zapali* si´ sosnowy m*odnik. Do gaszenia po*aru wykorzystano samolot Dromader, który mo*e zabraç na pok*ad ponad dwie tony wody. Z ogniem walczy*o kilka zawodowych i ochotniczych jednostek stra*y po*arnej.

  Sonda

  Co powinno zostać wyremontowane?

  • Hala Urania (55%)
  • Stadion Stomilu (45%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.