Wybierz region

Wybierz miasto

  Ratunkowa g3odówka

  Autor: Tomasz Sosnowski, gar

  2000-06-01, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Dziennik Bałtycki

  Trzy pielźgniarki i ratownik medyczny z pogotowia w ElblIgu i Olsztynie rozpoczźli wczoraj g3odówkź. Komitet protestacyjny w Olsztynie zawiadomi3 ten prokuraturź o rzekomym sfa3szowaniu dokumentów dotyczIcych fuzji z ...

  Trzy pielźgniarki i ratownik medyczny z pogotowia w ElblIgu i Olsztynie rozpoczźli wczoraj g3odówkź. Komitet protestacyjny w Olsztynie zawiadomi3 ten prokuraturź o rzekomym sfa3szowaniu dokumentów dotyczIcych fuzji z KTS.


  G3odówka jest kontynuacjI protestu wobec decyzji sejmiku województwa z 29 maja, 3IczIcego pogotowie ratunkowego z KolumnI Transportu Sanitarnego. PrzystIpili do niej Ma3gorzata Rosik i Cezary Misiewicz z ElblIga oraz Halina Nienartowicz i Miros3awa Ýywicka z Olsztyna. PijI tylko soki i wodź mineralnI.


  - Protestujemy w imieniu pracowników pogotowia i pacjentów. Bździemy g3odowaĺ do skutku. - powiedzia3a nam Halina Nienartowicz.  G3odujIcych bździe wiźcej


  - Jeneli nie zostanie wycofana decyzja o po3Iczeniu, codziennie bździe przybywa3 jeden g3odujIcy - zapowiada Ma3gorzata Rosik.


  Komitet protestacyjny z Olsztyna doniós3 wczoraj prokuraturze, ne urzźdnik marsza3ka województwa sfa3szowa3 zestawienie kosztów i przychodów po3Iczonych placówek.  Nie ufajI, nie wpuszczajI


  Pracownikom Urzźdu Marsza3kowskiego nie uda3o siź wczoraj przejrzeĺ dokumentów pogotowia w Olsztynie. Pe3nomocnika marsza3ka nie wpuszczono do biur.


  - Nie ufamy urzźdowi - uzasadniali protestujIcy.


  W ElblIgu pe3nomocnik spotka3 siź tylko z dyrekcjI szpitala, przy którym dzia3a pogotowie.
  Jak poinformowa3a Justyna TuszyEska ze ZwiIzku Zawodowego Pielźgniarek i Po3onnych, zwiIzek popiera akcjź protestacyjnI pogotowia.


  Pogotowie ratunkowe w Olsztynie przynios3o w ubieg3ym roku 313 tys. z3. zysku, natomiast KTS zad3uny3 siź na 735 tys. z3.

  Sonda

  Co powinno zostać wyremontowane?

  • Hala Urania (55%)
  • Stadion Stomilu (45%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.