Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dotację RDFI: wniosek o dotację w formie druku, oryginał i kopia potwierdzona za zgodność dokumentów z oryginałem, parafowana na każdej stronie kopia wniosku w wersji ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dotację

RDFI:
 • wniosek o dotację w formie druku, oryginał i kopia potwierdzona za zgodność dokumentów z oryginałem, parafowana na każdej stronie
 • kopia wniosku w wersji elektronicznej na dyskietce - preferowany format MS Word
 • aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy nie starszy niż 6 miesięcy w dniu składania wniosku o dotację
 • aktualne sprawozdanie finansowe wnioskodawcy sporządzane na koniec miesiąca i nie wcześniej niż 3 miesiące przed miesiącem, w którym złożono wniosek
 • kopia formularza PIT lub CIT najbardziej aktualnego; formularze powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
 • studium wykonalności przedsięwzięcia
 • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, jeśli ocena taka jest wymagana przepisami prawa
 • w przypadku działań inwestycyjnych, które wnioskodawca planuje współfinansować kredytem dołączamy kopię wniosku kredytowego lub promesę kredytową wystawioną przez bank, dotyczącą wdrażania planowanych działań kwalifikowanych.

  SKO WKP:
 • wniosek o dotację w formie druku - oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność dokumentów z oryginałem parafowana na każdej stronie
 • kopia wniosku w wersji elektronicznej na dyskietce, preferowany format MS Word
 • wniosek musi zostać opatrzony stemplem banku oraz parafowany przez pracownika banku
 • kopia dokumentu rejestrowego wnioskodawcy nie starsza niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku
 • zaświadczenie REGON
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS
 • biznes plan (plan projektu)
 • bilans oraz rachunek zysków i strat - firmy zobowiązane do ich sporządzania
 • kopia deklaracji PIT lub CIT oraz VAT
 • kopia promesy kredytowej lub kopia umowy kredytowej
 • kopia wniosku dokumentów zawarcie leasingu (jeśli projekt będzie finansowany w drodze leasingu)
 • ocena oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko naturalne, jeśli ocena taka jest wymagana prawem
 • może być poitrzebna też np. umowa spółki (w przypadku spółki cywilnej w 2 egzemplarzach).

 • Czytaj także

   Komentarze (0)

   Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

   Zaloguj się / Zarejestruj się!

   Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!