Źródło: Informacja prasowa

Źródło: Informacja prasowa

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Dzisiaj zakończyła się IV edycja programu społecznego AXA „Wspieramy Mamy”. Z kilkuset zgłoszonych projektów niezależna komisja (Dorota Wellman, Magdalena Jankowska, Hanna Palska, Małgorzata Sikorska, Iwona Olkowicz, przedstawiciel AXA)* wybrała 12**, którym przyznano wsparcie finansowe (łączna kwota dotacji to ponad 139 tysięcy złotych). Dwie wybrane inicjatywy realizowane były w województwie warmińsko-mazurskim: „Mamy w stronę równowagi” zgłoszona przez Stowarzyszenie Specjalistów Edukacji Psychospołecznej "Wiedza i Rozwój" w Olsztynie oraz „Mamy Alternatywne to: mamy animatorki” zaproponowana przez Nieformalną Grupę Mam z Dywit.

Stowarzyszenie Specjalistów Edukacji Psychospołecznej "Wiedza i Rozwój" prowadziło warsztaty dla mam niepełnosprawnych dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego
w ramach projektu „Mamy w stronę równowagi”. Matki dzieci niepełnosprawnych mogły nauczyć się, jak radzić sobie z niepokojem o przyszłość dziecka. Na zajęciach, pracowały nad tym, aby urealnić obraz dziecka w swoich oczach oraz uczyły się, jak stawiać mu adekwatne wymagania. Dowiadywały się, skąd czerpać siły w trudnych sytuacjach oraz jak dbać
i zaspokajać własne potrzeby.
Podjęto również ważny dla tej grupy temat relacji z otoczeniem. Uczestniczki projektu uczyły się, jak komunikować się z mężem, szkołą, tak aby współpraca dawała jak najlepsze możliwości rozwoju dziecka.
Na zakończenie odbyło się spotkanie z przedstawicielkami organizacji pozarządowych działających na rzecz matek i kobiet z terenu Warmii i Mazur w celu zaprezentowania dobrych praktyk wypracowanych podczas projektu.
W programie uczestniczyło 18 mam dzieci niepełnosprawnych oraz 27 osób z ich bliskiego otoczenia. Stowarzyszenie przygotowało dla nich 12 spotkań, łącznie zaproponowano im udział w 50 godzinach szkoleń.
W sprawozdaniu końcowym koordynator podkreśla, efekty udziału Stowarzyszenia
w programie AXA „Wspieramy Mamy”: Otrzymaliśmy nową porcję wiedzy na temat problemów matek dzieci z niepełnosprawnością. Stanowi to dla nas solidne podłoże merytoryczne w pisaniu kolejnych projektów kompleksowych działań skierowanych do matek na terenie Olsztyna i kraju.
W związku z tym, że był to pierwszy wygrany projekt w prestiżowym konkursie grantowym – otrzymaliśmy pozytywne wzmocnienie jako młoda, rozwijająca się organizacja pozarządowa. Realizacja projektu pozwoliła nam nabyć umiejętności związane z realizowaniem i rozliczaniem działań prowadzonych metodą projektową; dzięki temu organizacja profesjonalizuje się, wyodrębniają się nowe role/funkcje i powstają standardy działania (np. związane z przepływem dokumentów księgowych).

Projekt „Mamy Alternatywne to: mamy animatorki” realizowany przez Nieformalną Grupę Mam w Dywitach wzbudził wielkie zainteresowania wśród lokalnej społeczności. Zaowocowało to dużą liczbą nowych zgłoszeń do Nieformalnej Grupy Mam. Panie biorące udział w projekcie uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego. Dzięki projektowi powstała kawiarnia
„Edu-Plotki Cafe”, gdzie panie mogły spotykać się ze specjalistami, np. dietetyczką, seksuologiem, masażystką, instruktorką tai-chi, artystką plastykiem czy fotografem. Odbyły się również warsztaty „Pracowni Samorozwoju i Animacji”, gdzie kobiety uczyły się zarządzania czasem, planowania i określania celów, asertywności, autoprezentacji i technik relaksacyjnych. Uczestniczki spotkań rozwijały swoje talenty w technice malowania na jedwabiu, scrabookingu, decupageu, malowaniu ikon, filcowaniu i wykonywaniu biżuterii.
Sukcesem pań z Nieformalnej Grupy Mam jest zaproszenie do współtworzenia Strategii Rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Dodatkowo Aneta Fabisiak-Hill kierowniczka Gminnego Ośrodka Kultury i Joanna Kitkowska koordynatorka projektu, zostały zaproszone przez Narodowe Centrum Kultury do prezentacji projektu na ogólnopolskiej konferencji Programu Dom Kultury +.
Łącznie dla 20 kobiet przygotowano 68 spotkań. Dodatkowo w projekt zaangażowanych było 80 osób. W inicjatywie brało udział 3 wolontariuszy.
Koordynatorka projektu zwraca uwagę, na: Duże zainteresowanie projektem utwierdziło nas
w przekonaniu, że takie działania są potrzebne. Zyskaliśmy też grono sympatyków, które docenia naszą aktywność, również wśród przedstawicieli samorządu. Uczestniczące mamy doceniły zajęcia z angielskiego. Próbujemy nawiązać kontakty z rodzinami w innych krajach.

* * *
AXA, jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie, obecna w Polsce od 2006 roku, przeprowadziła w 2007 roku badanie społeczne dotyczące sytuacji polskich matek. Na jego podstawie przygotowano raport „Inicjatywy społeczne na rzecz matek, problemy, wyzwania, dobre praktyki”, którego autorkami były Julia Kubisa, dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska i dr hab. Hanna Palska. Po jego publikacji AXA zdecydowała się wspierać kobiety w trudnym, ale i szczęśliwym okresie, jakim jest macierzyństwo, tak aby mogły w pełni cieszyć się i czerpać satysfakcję z BYCIA MAMĄ. Tak powstał projekt AXA „Wspieramy mamy”. Jego celem jest pomoc finansowa i merytoryczna organizacjom działającym na rzecz matek w Polsce. Partnerem w tym przedsięwzięciu są Inwestycje Społeczne, firma specjalizująca się w działaniach na styku biznesu i działań charytatywnych. Do udziału w nim zapraszane są organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, jako specjaliści w wybranych dziedzinach, dzięki którym możliwe jest dotarcie do tych matek, które potrzebują pomocy.

Program AXA „Wspieramy Mamy” realizowany jest na kilku płaszczyznach: wsparcia finansowego, informacji i promocji oraz zaangażowania pracowników AXA. Programy realizowane przez organizacje pozarządowe mają bardzo zróżnicowany charakter i grupę odbiorców.

W czasie czterech edycji programu zgłoszono 890 wniosków o dotację z całego kraju.
38 wybranych organizacji pozarządowych zrealizowało swoje projekty, w których udział wzięło około tysiąca matek. Łączna kwota przekazanego przez AXA wsparcia w czterech edycjach to: 513.791,95 zł.
W ciągu tych czterech edycji program „Wspieramy Mamy” pomógł, między innymi:
mamom dzieci niepełnosprawnych w zdobyciu prawa jazdy,
powstaniu wystawy oraz broszur informacyjnych, dla rodziców i lekarzy, przybliżających problem Zespołu Downa,
przy realizacji filmu o autyzmie,
niewidomym mamom w nauce pielęgnacji swoich nowo narodzonych dzieci,
przy powstawaniu książeczki dla dzieci o niepełnosprawności rodziców pt. „Moja mama jeździ na wózku”,
powstać Bankowi Czasu Matek
uruchomieniu platformy wymiany usług i doświadczeń pomiędzy kobietami .

Działania społeczne AXA, to nie tylko program „Wspieramy Mamy”. W ramach odpowiedzialności społecznej AXA organizuje również inne akcje mające na celu pomoc potrzebującym, np. coroczne dni krwiodawstwa czy wsparcie podopiecznych Domu Dziecka
w Równem. AXA stara się również reagować na bieżące problemy, takie jak odbudowa szkoły dla niewidomych dzieci w Laskach, zbiórka rzeczy pierwszej potrzeby dla Domu Samotnej Matki oraz Noclegowni dla Bezdomnych, pomoc doraźna dla zwierząt ze schroniska na Paluchu
i dofinansowanie obozów letnich i zimowych dla wybranej grupy dzieci z ubogich rodzin.

Źródło: Informacja prasowa


Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!