Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach. Akcja "Znicz 2015"

W Dzień Wszystkich Świętych, przy cmentarzach nastąpi zmiana organizacji ruchu, a policjanci przeprowadzą akcję "Znicz 2015". Poniżej przedstawiamy takie zmiany w naszym województwie.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Olsztyn
Zmiany zaczną obowiązywać od piątku (30 października) od godziny 23.30. Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona w poniedziałek, 2 listopada, około godz. 4.00. Zwiększamy także obsługę komunikacji miejskiej do olsztyńskich cmentarzy.

Cmentarz przy ul Wadąskiej (w Dywitach)
Kierowcy jadący w kierunku największej olsztyńskiej nekropolii muszą pamiętać, że od nocy z piątku na sobotę (z 30 na 31 października) ulica Wadąska od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego będzie w okresie Wszystkich Świętych drogą jednokierunkową aż do Kieźlin. Tylko od strony al. Wojska Polskiego będzie można dojechać własnym autem aż pod cmentarz. Od strony ul. Jagiellońskiej będzie można dojechać tylko do Kieźlin. Tu trzeba zostawić samochody. Dojazd do cmentarza od tej strony będzie możliwy wyłącznie środkami komunikacji miejskiej.

W ruchu dwukierunkowym będą poruszały się wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taxi oraz rowery. UWAGA! Zasada ta będzie obowiązywała do 1 listopada do godz. 14.00 Później na całej ul. Wadąskiej przywrócona zostanie dwukierunkowość.

Cmentarz przy ul. Poprzecznej
Do cmentarza przy ulicy Poprzecznej będzie można dojechać ulicą Zientary-Malewskiej i od ulicy Borowej. Zientary-Malewskiej od skrzyżowania z ul. Cichą do skrzyżowania z ul. Poprzeczną będzie drogą jednokierunkową (możliwość przejazdu wyłącznie w kierunku do ul. Poprzecznej). Ulice Cicha i Abramowskiego będą wyłączone z ruchu. Poruszać się po nich będą mogły jedynie osoby mieszkające przy tej okolicy, autobusy komunikacji miejskiej, taksówki i służby miejskie. Jednokierunkowa będzie również ul. Poprzeczna (możliwy przejazd od Zientary-Malewskiej do Jagiellońskiej). Ulica A. Erdmanowej będzie udostępniona wyłącznie pieszym. Tam też będą ustawione stoiska ze zniczami i kwiatami. Inny dojazd do cmentarza będzie możliwy od strony północnej od ul. Borowej. Będzie ona jednokierunkowa. Na skrzyżowaniu z ul. Erdmanowej trzeba będzie skręcić w lewo w stronę ul. Wiosennej.

UWAGA! Kierowcy, którzy zdecydują się na poruszanie samochodem w sąsiedztwie olsztyńskich cmentarzy, muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na dużo większy niż zwykle ruch pieszych, ale też samochodowy. Ponadto – poza wymienionymi zmianami w organizacji ruchu – pojawi się wiele nowych znaków np. ograniczających możliwość zatrzymywania się, zakazujących ruchu, wjazdu lub skręcania.

Barczewo
Nastąpią zmiany w organizacji ruchu przy ul. Kościuszki tj. wyłączony z ruchu zostaje parking przy Oddziale PSD w Barczewie ( na miejscu parkingu będą znajdowały się stoiska handlowe). Za cmentarzem przy ul. Kościuszki w Barczewie zostaje uruchomiony parking samochodowy. Po lewej stronie na ul. Kościuszki jadąc w kierunku cmentarza zostanie ustawiony znak B 36 ( z tabliczką T 24), a także znak ostrzegający o osobach pieszych.

Biskupiec
Planowane są następujące zmiany organizacji ruchu w okresie od 31.10.2015 do 01.11.2015r:
- wyłączenie z ruchu ulicy Cmentarnej w Biskupcu
- stworzenie jednokierunkowych ulic Kryniczna, Słowackiego w Biskupcu
- organizacja dodatkowych parkingów na terenie Zespołu Szkół przy ul. Chrobrego w Biskupcu
- organizacja dodatkowego parkingu na terenie targowiska miejskiego w Jezioranach przy ul. Kościuszki.

Braniewo
Zmiany wprowadzone zostaną 31 października, 1 oraz 2 listopada i będą dotyczyć trzech ulic, przy których znajdują się cmentarze – Olsztyńskiej, Morskiej i Elbląskiej. Prosimy o zwracanie uwagi na nowe oznaczenia w rejonie cmentarzy.
Na ulicy Olsztyńskiej, po jej lewej stronie (patrząc w kierunku Płoskini) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.
Ulica Morska w dniu 1 listopada wyłączona będzie z ruchu kołowego od ulicy PCK do skrzyżowania z ulicą Wileńską. Wjazd na tę ulicę przewidziany jest jedynie dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz osób niepełnosprawnych.
Na ulicy Elbląskiej do znaków zakazujących zatrzymanie się po prawej stronie drogi, patrząc w kierunku Elbląga dołączone zostaną tabliczki informujące, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Olecko
Na ul. Gołdapskiej będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ponadto 1 listopada w godzinach 12:30 – 13:30 w Olecku na ul. Plac Wolności, Armii Krajowej i Gołdapskiej wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym z uwagi na przejście procesji z Kościoła NMP Królowej Polski na stary i nowy cmentarz.

W Kowalach Oleckich na ul. Kościuszki na trasie Gołdap – Olecko będzie wprowadzony zakaz zatrzymywania się na poboczu drogi po stronie cmentarza. Ponadto około godz. 13:00 kierowcy przejeżdżający przez miejscowość Kowale Oleckie muszą zachować szczególną ostrożność z uwagi na przejście procesji z Kościoła Św. Jana Chrzciciela na pobliską nekropolię.

Natomiast w rejonie cmentarza pomiędzy miejscowościami Ślepie i Gąski zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h i także zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni.

W godzinach 11:30 – 13:00 spodziewamy się wzmożonego ruchu pojazdów w okolicy nekropoli w związku z przemieszczaniem się uczestników procesji.

Ostróda
Od 30 października od godziny 8:00 do 2 listopada do godziny 8:00, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ulicy Chrobrego i w rejonie cmentarza przy ulicach Olsztyńskiej i Spokojnej.

W celu utrzymania ciągłości ruchu i przejezdności ulicy Chrobrego zostaną ustawione dodatkowe znaki B-36 „zakaz zatrzymywania” z tabliczką informującą o odholowaniu pozostawionego pojazdu. Za wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ul. Chrobrego odpowiedzialny jest Urząd Miejski w Ostródzie.

Wokół cmentarza przy ulicy Spokojnej i Olsztyńskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz ustawione dodatkowe znaki B-36 „zakaz zatrzymywania” z tabliczką informującą o odholowaniu pozostawionego pojazdu w celu utrzymania ciągłości ruchu drogowego w ciągu ulic Olsztyńskiej i Spokojnej. Za wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ulicach Olsztyńskiej i Spokojnej odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Morąg
Wzorem lat ubiegłych w Antoniewie gm. Morąg i w miejscowości Dury gm. Morąg w dniu 1 listopada od godzin rannych zostaną ustawione znaki B-36 „zakaz zatrzymywania” z tabliczką informującą o odholowaniu pozostawionego pojazdu, ponadto w Durach w kierunku Żabiego Rogu będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Zostanie tam również wyznaczony plac parkingowy, na który będą kierowane samochody jadące od strony Morąga.

Mrągowo
W dniu 01.11.2015 r. – ul. Brzozowa będzie wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Mrongowiusza do skrzyżowania z ul. Rynkową.

Od dnia 26.10.2015 r. do 02.11.2015 r. obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się na ul. Rynkowej i ul. Brzozowej, przed dojazdem do skrzyżowania tych ulic.

Od 26.10.2015 r. do 02.11.2015 r. na ulicy Młodkowskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się – z wyłączeniem wybranych odcinków pobocza po prawej stronie od posesji ul. Młodkowskiego 20 w kierunku m. Polska Wieś oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku od skrzyżowania z ul. Widok do końca cmentarza komunalnego w Polskiej Wsi.

Lidzbark Warmiński
Ulica Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim za wjazdem na parking zostaje wyłączona z ruchu dla pojazdów

Ulica Grunwaldzka w Lidzbarku Warmińskim zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy – wjazd od ulicy Olsztyńskiej. Droga jednokierunkowa obowiązuje do rozwidlenia dróg na ulicę Szkolną i Krasickiego

Ulica Szkolna do skrzyżowania z ulica Leśną będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy ale po obu stronach drogi będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania pojazdów

Ulica Warmińska w Ornecie – zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy – wjazd od ulicy Braniewskiej.

Iława
W pasie drogowym drogi krajowej nr 16 po stronie zajazdu Wielka Żuława w kierunku ciągu ulic Kościuszki i Niepodległości będzie ustawiony znak B-21 (zakaz skręcania w lewo).

Przy mostku na rzece Iławce po stronie młyna będzie ustawiony znak B-22 (zakaz skręcania w prawo).

Na drodze dojazdowej do cmentarza z ul. Ostródzkiej będzie ustawiony znak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).

Pod znakami B-21, B22 i B-1 będą umieszczone tabliczki z napisem „Nie dotyczy osób posiadających umowę na dzierżawę terenu” oraz mieszkańców przyległych posesji ul. Ostródzka 2 i 2a oraz pojazdów służb miejskich”.

Dojazd do parkingu dolnego przy ogrodach działkowych od ul. Rzemieślniczej i na końcu parkingu będą znaki
B-1, U-20b z napisem „Nie dotyczy osób posiadających umowę na dzierżawę terenu” oraz mieszkańców przyle-głych posesji ul. Ostródzka 2 i 2a oraz pojazdów służb miejskich.

W dniu 1 LISTOPADA autobusy komunikacji miejskiej kursują wg rozkładu jazdy niedziela - święta

Odjazd z CMENTARZA na OGRODY - godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

LINIA - DŁUGA – DWORZEC – SMOLKI – SKŁODOWSKIEJ - WIEJSKA - KWIDZYŃSKA - BISKUPSKA – KONSTYTUCJI – NIEPODLEGŁOŚCI -KOŚCIUSZKI - CMENTARZ

Odjazd z Długiej - 9.54, 10.54

Odjazd z cmentarza na Długą –
9.30, 10.30, 15.30

Ełk
Na ul Targowej i Kochanowskiego ruch odbywał się będzie dwukierunkowo. Przy wyjeździe z parkingów przy ul. Targowej (teren targowicy i giełdy samochodowej) kierujący będą musieli zastosować się do znaków ,,nakaz jazdy w prawo za znakiem’’, kierując się w stronę ronda przy ul. Kilińskiego – Targowa.

Ponadto znaki takie będą ustawione przy wyjeździe z domu towarowego Atu oraz Kauflandu.

Planuje się zamknięcie ruchu na ul. Cmentarnej (Nie dotyczy pojazdów MZK) oraz z obu stron przejazdu kolejowego.

Dodatkowo na ul. Targowej i Kochanowskiego ustawione zostaną: „zakaz skręcania w lewo” i „zakaz skręcania w prawo” (Nie dotyczy pojazdów MZK).

Na skrzyżowaniu ul. Norwida i Matejki ustawiony zostanie znak ,,droga bez przejazdu’’.

Na całej długości ul. Towarowej od przejazdu kolei wąskotorowej do skrzyżowania z ul. Okrężna – Strefowa, po obu stronach jezdni zostaną ustawione znaki ,,zakaz zatrzymywania się’’ z tabliczkami „dotyczy jezdni”.

Węgorzewo
Droga krajowa nr 63 - Węgorzewo, ul. Armii Krajowej, rejon cmentarza od skrzyżowania z ulicą Turystyczną do skrzyżowania z ulicą Zamkową - zakaz zatrzymywania się i postoju, ul. Turystyczna - bezpośrednio przy cmentarzu - droga jednokierunkowa.

Pozezdrze
Droga gminna ul. Pocztowa - zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni

W poprzednich latach na DK-63 funkcjonował zakaz zatrzymywania się i postoju w rejonie cmentarza od ulicy Pocztowej do końca obszaru zabudowanego, obecnie namalowana jest na wskazanym odcinku ciągła linia krawędziowa.

Węgielsztyn
Od cmentarza w kierunku wiaduktu zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach jezdni.

W Węgorzewie funkcjonować będą parkingi przy ul. Armii Krajowej: przy Stokrotce, na starym dworcu PKS, przy kwiaciarni, naprzeciwko wyjazdu z ulicy Turystycznej. W Pozezdrzu przy ulicy Pocztowej i przy cmentarzu ul. Węgorzewska.

Bartoszyce
Na ul. Konopnickiej, Leśnej oraz Poprzecznej na całej długości ustawione będą znaki zakaz zatrzymywania.

Parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.

Wyjazd z ulicy Leśnej do centrum miasta w przypadku utrudnień na skrzyżowaniu ul. Kętrzyńska-Konopnickiej będzie odbywał się ul. Przemysłową oraz ul. Kolejową - Kajki – Drzewna – Orzeszkowej – Grota Roweckiego,(ręczna regulacja ruchem), objazd nie będzie dotyczył autobusów komunikacji miejskiej oraz pojazdów TAXI.

Na parkingu przy cmentarzu na ul. Leśnej zostanie wydzielone stanowisko dla autobusów komunikacji miejskiej oraz pojazdów TAXI, ruch samochodów i parkowanie będzie dozwolone na pozostałych miejscach oznaczonych znakami pionowymi „Parking”, taśmą zostaną odgrodzone miejsca, gdzie będzie obowiązywał zakaz parkowania pojazdów.

Gołdap
Spodziewane utrudnienia w ruchu mogą nastąpić na:
- drodze krajowej nr 65 na odcinku Gołdap przejście graniczne z Federacją Rosyjską w okolicy cmentarza komunalnego przy ul. Gumbińskiej,
-drodze powiatowej 1784N na odcinku Gołdap - Mażucie – cmentarz przy ul. Cmentarnej w Gołdapi,
-drodze wojewódzkiej W-651 w miejscowości Dubeninki - cmentarz przy ul. Mareckiego,
-drodze wojewódzkiej W-650 trasa Gołdap – Grabowo- cmentarz w Grabowie,
-drodze wojewódzkiej W-650 Gołdap - Banie Mazurskie- cmentarz w miejscowości Banie Mazurskie

Szczytno
Zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ulicach: Reja, Mazurskiej i łączniku ulicy Mrongowiusza z ulicą Mazurską.

Zostanie wprowadzony „zakaz zatrzymywania” (pod groźba odholowania pojazdu na koszt właściciela) po prawej stronie ulicy Reja, lewej stronie ulicy Mazurskiej na odc. ul. Reja do parkingu i prawej stronie ulicy Mazurskiej - na wysokości parkingu oraz po lewej stronie łącznika ulicy Mrongowiusza z ulicą Mazurską.

Zostanie wprowadzony „zakaz zatrzymywania” (pod groźba odholowania pojazdu na koszt właściciela) po obu stronach ulicy Mrongowiusza, na odcinku od w/w „łącznika” do zjazdu na teren bazy byłego „WODROLU”.

Otwarty zostanie wylot ulicy Mazurskiej do ulicy Śląskiej (jako jednokierunkowego – od ulicy Mazurskiej do ulicy Śląskiej.

Stała organizacja ruchu przywrócona będzie w dniu 03.11.2015 roku w godzinach rannych.

Giżycko
Na ul. 1-go Maja, odcinek od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do ronda Solidarności ( dł. ok. 300m.) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi.

Na ul. Obwodowej, odcinek od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Dworską będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi.

Na ul. Królowej Jadwigi, odcinek od skrzyżowania z ul. Wodociągową w kierunku skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Zakaz nie dotyczy zatok postojowych. Taki zakaz będzie również obwiązywał na odcinku ulicy Wodociągowej, od ronda do ulicy 1-go Maja.
Samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch będą usuwane na koszt właściciela.

Na terenie położonym pomiędzy Kościołem pw. Św. Anny, a cmentarzem będzie zorganizowany parking.

Na ul. Leśnej, odcinek od skrzyżowania z ul. Poziomkową będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu jak również zakaz zatrzymywania się po prawej stronie drogi. Pojazdy pozostawione po prawej stronie drogi będą usuwane na koszt właściciela.

Na ul. Węgorzewskiej będzie obowiązywał zakaz skrętu w ul. Leśną. Dojazd do cmentarza będzie możliwy jedynie od ul. Obwodowej.

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały w dniach :
- od 30.10.2015r. godz. 15.00 do 03.11.2015r. godz. 9.00 na drogach powiatowych,
- od 30.10.2015r. do 02.11.2015r. na drogach miejskich,
- od 30.10.2015r. do 02.11.2015r. na drogach gminnych.

Działdowo
Wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu w Lidzbarku na ul. Działdowskiej - droga W544 - zakaz zatrzymywania się oraz na odcinku Turza Wielka - Gralewo -droga P1373 .

Nidzica
Zmieniona organizacja ruchu zostanie wprowadzona jedynie przy cmentarzu komunalnym w Nidzicy na ul. Tatarskiej i Sienkiewicza. Na ul. Sienkiewicza pod znakami B36 stanowiącymi stałą organizację ruchu wprowadzone zostaną tabliczki „nie dotyczy pobocza”. Natomiast na ul. Tatarskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy oraz zakazy zatrzymywania po obu stronach jezdni.

Robert Orzechowski

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3